Tips till 10 julkransar att göra själv

lär dig att göra en krans learn to make a wreath

Gran + rödlök +  mossiga grenar

Fir + red onions + twigs w/ moss

hur gör man en julkrans how to make a christmas wreath

Mossa + blad fr lagerbuske + lila brysselkål + skimmia

Moss + leaves of bearing bush + purple brussel sprouts + skimmia


julkrans  how to make christmas wreath

Bråkbladig benved + tall + kryptomeria

Spider tree + pine + kryptomeria


julkrans how to make christmas wreath

Moss 

julkrans christmas wreath

Thuja + torkade fläderbär

Thuja + dried elderberry berries

julkrans how to make christmas wreath

Cypress + ljung + snöbär + eukalyptus + tallkottar

Cypress + heather + snow berries + eucalyptus + pine cones

julkrans christmas wreath

Kvistar + murgröna + videkissar

Twigs + ivy + willow

julkrans how to make christmas wreath

Kottar + lagerhäggblad + en + skimmia + torkad apelsin

Cones + leaves from Laurocerasus officinalis + skimmia + dried orange 


julkrans christmas wreath

Halm + äpple + kottar

Straw + apples + cones


julkrans christmas wreath

Mossa + videkvistar + tall + avklippt tallkotte +lärkkottar

Moss + willow + pine + cones


Glad skapande!

Happy creating!

**********************************

updatering
pga många förfrågningar ska jag hålla en julkranskväll 11.12 på Löberöds Slott i Skåne. 
Läs all info här.

learn to do christmas wreath