Kom våren! * Come spring!

True happiness - working in my garden

Jag brukar inte längta efter så mycket, men idag gör jag det. Jag vill ha vår. Jag vill ha sol,  fågelkvitter och en mjuk sommarvind. Jag vill vara ute och jobba i trädgården. I stället för att springa undan denna pinande kalla stormvind som kastar omkull saker och kylan som tränger ända in i benmärgen.

Kom våren, kom!

Hoppfulla kramar,
Minna :)

p.s till höger finns ett frågeformulär där jag undrar vad ni tycker bäst om att läsa här på bloggen. Tacksam om ni hinner svara :) Scrolla för att se svaren.

I usually don't long after things, but today I do. I want it to be spring, birdsong and a soft summer breeze. I want to be outside working in my garden. Instead of hiding from these stormy winds throwing things around and cold that I can feel all the way in my bones.


Come spring, come!


Hopefull hugs,
Minna :)


p.s. on the right hand side there's a poll where I ask you about your favorite things to read about here on my blog. Grateful if you have time to participate. Use the scroll to see the results. Thank you in advance!

Populära inlägg